Gebruiken jullie al het papier van PaperWise dat een 47% minder grote footprint kent dan FSC papier?

Graag wil ik jullie wijzen op PaperWise, een onderneming die papier en karton dat uit landbouwafval geproduceerd wordt verkoopt. Gebruik van PaperWise papier en karton verlaagt de ecologische voetafdruk met 47% en vergroot de welvaart in ontwikkelingslanden. Kijk op http://www.paperwise.eu voor prijsstaffels/webshop om direct te bestellen of bel rechtstreeks met +31(0)492 849 575

PaperWise producten worden gemaakt van landbouwafval, stengels en bladeren die overblijven na de oogst. Deze nieuwe generatie papier en karton van hoogwaardige kwaliteit, verkleint de ecologische voetafdruk met 47% in vergelijking met FSC papier van houtvezels en 29% ten opzichte van gerecycled papier(bron: LCA-quickscan IVAM Universiteit van Amsterdam). PaperWise geeft agrarisch restmateriaal een 2e leven. Wise With Waste in een biobased, circulaire, economie.

In Europa verbruiken we jaarlijks 76.000.000.000 kilo papier en karton (bron: CEPI) Een volume zo veel als 5 miljoen volle vrachtwagens. Tijdens de productie komt meer dan 100 miljard kilo CO₂ vrij. Met PaperWise verkleinen gebruikers hun ecologische voetafdruk en kan PaperWise precies berekenen hoeveel CO₂ bespaart kan worden.

Papier en karton van PaperWise worden geproduceerd in fabrieken in India en Colombia die van grote betekenis zijn voor de ontwikkeling van deze lokale communities. Er wordt geïnvesteerd in scholing en gezondheidszorg en het fabricage proces is gericht op veiligheid, zero waste en behoud van ecologie.

PaperWise neemt haar ketenverantwoordelijkheid serieus en ziet erop toe dat de productie volgens internationale MVO richtlijnen gaat en liefst nog beter.

De verstorende werking van de nieuwe curves. Geschreven door: Annet Aris

interessante tekst van INSEAD professor Annet Aris over wat het betekent als lineaire groei over gaat in exponentiële groei en als een "normale" verdeling van inkomsten over gaat in een "power law" verdeling

Read more

Uber’s Business Model Could Change Your Work (The New York Times JAN. 28, 2015)

Het opknippen van bestaande arbeidscontracten/werkzaamheden binnen bestaande organisaties en deze werkzaamheden vervolgens versnipperd door individuen laten aanbieden middels een serviceorganisatie als UBER is verontrustend. Veel vaste banen met bestaanszekerheid verdwijnen en worden vervangen door losse werkopdrachten die in een felle prijsconcurrentie worden aangeboden. Van enige bestaanszekerheid op termijn is voor de aanbieder geen sprake meer. Dit soort versnippering en ultieme prijsconcurrentie blijft niet beperkt tot een dienst als UBER of AIRBNB. In veel sectoren waarin directe dienstverlening aan de consument of bedrijf verleend wordt door 1 persoon of wellicht een klein groepje van personen, kan deze ontwikkeling zorgen voor een ontwrichting en afbraak van volledige banen.

Read more

‘Politici en toezichthouders moeten financiële sector meer ruimte geven’ in het FD van 17 januari 2015 door Henk Breukink

'Het is hoog tijd dat het toezicht op de financiële sector een nieuwe fase ingaat. Nóg meer regels, strengere externe toezichthouders en betere risicomodellen brengen ons niet verder. Enige aanscherping was nodig, maar vertrouwensherstel kan er alleen komen als de innovatieve en initiatiefrijke mensen in de sector weer de ruimte krijgen om hun werk te doen. De sleutel tot vertrouwensherstel  ligt niet bij toezichthouders, politici of de veelbesproken leiders die ons de weg zouden kunnen wijzen. We moeten het hebben van de persoonlijke kracht van de mensen die in de sector werken en van hun klanten uit het bedrijfsleven. Meer vertrouwen komt uit onszelf.’

Read more

SEEDS - kom naar de Crowdfunding Day op 9 februari 2015

NUDGEBen jij een vernieuwende ondernemer met interesse in crowdfunding om je bedrijf te starten of te laten groeien? Meld je dan aan op de website van NUDGE en kom dan op 9 februari naar de Crowdfunding Day van SEEDS. Je kunt gebruik maken van de expertise van SEEDS en maakt kans op een gratis crowdfundingpakket van SEEDS en Nudge.

Read more

Bedrijfsleven op zoek naar moreel kompas door Willem Landman in het FD van zaterdag 6 december 2014

Bedrijfsleven op zoek naar moreel kompas. Hoe stimuleer je integer handelen in ondernemingen? Niet door extra regels maar door het aanstellen van een ethisch management dat vanuit een eigen integriteit handelt. Voor ethisch leiderschap zijn twee zaken van essentieel belang: de zienswijze van het individu en het proces. Wat er zichtbaar is — het ethisch gedrag — is enkel het topje. Ook persoonsfactoren tellen mee en vormen tezamen de ethische persoon. 

Read more

Scenariomanagement kerntaak commissaris

Een artikel van Bert Steens gepubliceerd in: GU2014nov

Commissarissen van een instelling of onderneming mogen vanuit hun rol veel meer aandringen op het doen van een scenarioanalyse in het kader van het opstellen van een stratgie voor de onderneming. Immers het formuleren van een strategie reikt tegenwoordig veel verder dan het doordenken hoe te komen tot een goed financieel rendement. Ook prestaties op het vlak van het gebruik van natuurlijke bronnen, veiligheid, en kwaliteit van medewerkers, milieu, kennisontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling behoren in het strategieproces betrokken te worden. Naast financieel kapitaal dat een rendement vraagt, geldt dit ook voor het menselijk kapitaal, intellectueel kapitaal, sociaal en relationeel kapitaal en het natuur en milieu gerelateerde kapitaal. Een rendement in de vorm van geld kan schade in en gebruik van de andere "capitals" niet of nauwelijks compenseren of vergoeden, terwijl goede prestaties op die gebieden meer en meer de license to operate voor een onderneming vormen.

Betrokkenheid van commissarissen is in dit proces van belang. Commissarissen brengen hun ervaringen en inzichten in voor het formuleren van strategie, bewaken de kwaliteit van het strategievormingsproces en zien toe op een effectieve uitvoering en het goed voorbereid zijn op scenario’s voor de toekomst.

Het vervullen van een toezichtrol betekent dat er ook hierin een grens is aan de betrokkenheid van de commissaris. Het inbrengen van ervaringen en inzichten voor de strategievorming en het aansporen van het managementteam om strategie te behandelen als een continue managementproces en de juiste instrumenten, zoals scenariomanagement, te hanteren, kunnen toch niet anders worden gezien dan als kerntaken van commissarissen.

Read more

Nudge Global Leadership Challenge 2014


Read more

Toekomst lijkt er somber uit te zien voor managers (FD 01-12-2014)

Hoe kun je kijken naar de rol van managers!

Read more

Als de overheid zich terugtrekt participeren mensen juist minder. (NRC van 1-11-2014)

Burenhulp, mantelzorg en buurtmoestuin; het participatiebeleid is vooral informeel. Maar laten we het vertrouwen in de grote formele instituties niet opzeggen, meent Evelien Tonkens. Want dat kan ons duur komen te staan.

Read more