Meerlanden NV

Lid Raad van Commissarissen en het Audit-CommitteeNudge BV

Wim heeft mij bijgestaan als expert en sparringpartner bij de tweede financieringsronde van Nudge. Zijn kennis en ervaring op dit gebied bleken van onschatbare waarde bij het 'rondkrijgen' van de aandelenparticipatie-deal die we uiteindelijk met het ABN AMRO Social Impact Fund hebben gesloten.

Sinds 3 jaar is Wim lid van de Raad van Advies ten behoeve van de Stichting NUDGE die naast NUDGE BV opereert.

Wim is iemand die zeer pro-actief meedenkt, oplossingen aandraagt en moeiteloos wisselt van conceptdenken naar gedetailleerde analyse van complexe spreadheets. Hoogst betrouwbaar in alle betekenissen van het woord. (Jan van Betten founder van NUDGE BV) www.Nudge.nl


INTOS interior solutions BV


Wim zit al een aantal jaren in mijn Raad van Advies en heeft van daaruit geadviseerd over o.a. onze strategie, organisatiestructuur en toekomstige bedrijfsopvolging.
Hij is een mensen-mens en kan zijn ervaring binnen het grote ABN AMRO moeiteloos vertalen naar de schaal van een MKB bedrijf zoals INTOS. (Theo Spanjaart, CEO van INTOS interieur solutions BV) www.Intos.nl


Peter Connects / JDM Software

Lid Raad van Advies. Behulpzaam geweest bij de verwerving van deze onderneming middels voeren van de onderhandelingen binnen het M&A traject en het zorgen voor de benodigde financiering.
Vacuvita BV

Functie als interim-CFO gericht op het vinden van financiering en opzetten van een Stichting Administratiekantoor. Tevens advisering op stategisch en bancair gebied.ACTA academisch centrum tandheelkunde amsterdam

Geven van een workshop ter vaststelling van visie, strategie, doelstellingen, werkzaamheden, en taakverdeling van de vakgroep endodontologie

Seinwezen BV

Advisering over strategie, begeleiden gesprekken met de bank, inrichting stuurinformatie en advisering over de governance


Synergos Communicatie BV

Advisering inrichting financiële rapportage en stuurinformatie


Tinto BV de inkt en toner specialist!

Strategisch advies,coaching alsmede ontwikkeling en bouw van een financieel sturingssysteem en begeleiding gesprekken met de bank.


Profitplant BV

Persoonlijke coaching en advisering


Andriessen piano's - vleugels
Functie als restaurateur van piano's en vleugels. Tevens algemeen advies.


ABN AMRO bank NV
Ik heb 27 jaar gewerkt voor de ABN AMRO bank. Hier vervulde ik diverse managementposities op de terreinen van sales, marketing,  strategieontwikkeling, productontwikkeling, cultuur/change, risk-management, compliance en finance. De laatste vier jaren had ik als Managing Director de CFO-verantwoordelijkheid voor de domeinen Risk, Finance, Audit, Compliance, HR, Communications, Branding, Culture & Change en rapporteerde daarvoor rechtstreeks aan drie leden van de RvB.


www.tri-ode.nl/home TRI-ODE bestuursadvies wim schreuder goedheijt strategie strategievorming externe financiering financiële sturing organisatie cultuur persoonlijk leiderschap coaching training UA-57208534-1