Met wie doe je zaken?

Wim Schreuder Goedheijt (1956)
  
Als eigenaar van TRI-ODE bestuursadvies ga ik graag met bedrijven en mensen in gesprek over wat hen drijft en welke uitdaging ze tegenkomen bij het laten slagen van hun plannen. Ik raak gepassioneerd als het gaat om strategische vraagstukken en de wijze waarop je mensen kunt uitnodigen zich met elkaar te verbinden. Hoe stuur je een organisatie om doelstellingen te realiseren.

Na mijn studie Bedrijfseconomie en Ruimtelijke Economie ben ik drie jaar als planoloog voor de provincie Noord Holland werkzaam geweest. Aansluitend heb ik 27 jaar gewerkt voor de ABN AMRO bank. Hier vervulde ik diverse managementposities op de terreinen van sales, marketing, strategieontwikkeling, productontwikkeling, cultuur/change, risk-management en finance. De laatste vier jaren had ik als Managing Director de CFO-verantwoordelijkheid voor de domeinen Risk, Finance, Audit, Compliance, HR, Communications, Branding, Culture & Change en rapporteerde daarvoor rechtstreeks aan drie leden van de RvB.

Inmiddels ben ik twee jaar werkzaam vanuit TRI-ODE bestuursadvies en heb ik de post-doc-opleiding "Programma voor commissarissen en toezichthouders" gevolgd. Ik zit inmiddels in de Raad van Commissarissen van Meerlanden NV en in de Raad van Advies van diverse bedrijven.

Karakter
Ik ben iemand die veel waarde hecht aan de relatie en aan de teamspirit. Kenmerkend voor mij is dat ik enerzijds heel nuchter, evenwichtig en gelijkmatig ben, maar anderzijds ook een gevoelsmens. Open staan voor elkaar, samenwerken vanuit gemeenschappelijkheid zijn belangrijk voor mij. Die behoefte aan harmonie en samenwerken verhindert niet dat ik in staat en bereid ben om mij in discussies stevig te manifesteren, maar dan wel vanuit gemeenschappelijkheid. Ik ben iemand die vooral op basis van argumenten, op grond van de inhoud, wil overtuigen, iemand met een open geest. Ik vind veel zaken interessant en boeiend, ben nieuwsgierig en heb een brede, ook creatieve belangstelling. Ik ben een man van de grote lijn, iemand die over de grenzen heen wil kunnen kijken, maar indien gepast ook in detail kan kijken om iets volledig te begrijpen. Ik ben iemand van wie het rentmeesterschap en het ethisch bewustzijn duidelijk in zijn omgeving herkend wordt.
Het jarenlang actief zijn binnen vele eindverantwoordelijke managementfuncties waarbij ik altijd het accent heb gelegd op meer strategische cultuur en change-processen, mijn functies binnen het kredietbedrijf en het financedomein, waar ik mijn analyse- en besliskracht heb ontwikkeld, hebben mij gevormd tot een persoon die aimabel maar beslist, op basis van een gedegen analyse van de situatie en mogelijke keuzerichtingen, anderen kan adviseren en sturen.
Als eigenaar van TRI-ODE bestuursadvies ga ik graag met bedrijven en mensen in gesprek over wat hen drijft en welke uitdaging ze tegenkomen bij het laten slagen van hun plannen.www.tri-ode.nl/home TRI-ODE bestuursadvies wim schreuder goedheijt strategie strategievorming externe financiering financiële sturing organisatie cultuur persoonlijk leiderschap coaching training UA-57208534-1

www.tri-ode.nl/wie advies wim schreuder goedheijt financiering strategie coaching UA-57208534-1